Actuele dierziekten in Nederland en Europa

Hier bekijkt u welke dierziekten waar in Nederland op dit moment zijn uitgebroken. Ook ziet u welke dierziekten op dit moment in Europa zijn uitgebroken. Het gaat om dierziekten waarvoor de overheden maatregelen hebben opgelegd.

Actuele dierziekten in Nederland

Op deze kaart ziet u op welke locaties in Nederland wij meldingsplichtige dierziekten hebben geconstateerd. De kaart laat alleen locaties zien waar op dit moment maatregelen van kracht zijn en wordt wekelijks ververst. Lees meer over dierziekten. De blauwtong locaties zijn voor de overzichtelijkheid verwijderd van deze kaart en nu vermeld op een aparte kaart Blauwtonglocaties.

In april 2024 is er bij een melkschapenbedrijf in Brakel Q-koorts vastgesteld. Meer informatie over Q-koorts kunt u vinden op onze website. 

Kaart positief en aangetoond week 28
Beeld: ©NVWA
Aangetoonde besmettingen week 28

Actuele dierziekten in Europa

Een actueel overzicht van uitbraken in Europa vindt u op de website van de Europese Commissie. U vindt daar zowel een lijst met uitbraken als een kaartje waarop de uitbraken in Europese landen staan.

Dierziekten die niet in Nederland en de EU voorkomen

Met het oog op het handelsverkeer is in de EU afgesproken om te publiceren welke dierziekten niet voorkomen in (delen van) EU-landen. Dit worden ook wel disease free areas genoemd.

Welke dierziekten niet voorkomen in andere EU-landen, leest u op de website van de Europese Commissie.

Vervoert u dieren van of naar risicoland? Laat uw voertuig ontsmetten

Als u bepaalde dieren vervoert van of naar een risicoland, dan moet u direct uw voertuig laten ontsmetten bij aankomst in Nederland. Bekijk om welke landen het gaat:

Landen buiten de EU zijn altijd verplicht tot een tweede R&O (reinigen en ontsmetten). Hoe het ontsmetten en reinigen precies in zijn werk gaat leest u bij Risicolanden EU en 2e R&O.

Vervoer en hygiëneprotocol

Tijdens een dierziekte-uitbraak gelden er landelijk strenge vervoers- en hygiëneprotocollen. In bepaalde uitzonderingsgevallen mogen dieren, producten en mest echter wel worden vervoerd. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat vervoerders een hygiëneprotocol gebruiken. De sectorpartijen voor specifieke transporten stellen deze protocollen op en wij beoordelen ze.

Rond een besmet bedrijf wordt een beschermingsgebied en het bewakingsgebied ingesteld. Het beschermingsgebied is het gebied in een straal van 3 km rond een besmet gebied. Het bewakingsgebied is het gebied in een straal van 10 km rond een besmet gebied.

Hoe lang dit geldt hangt af van de dierziekte. In deze gebieden gelden strengere voorwaarden voor het vervoer van dieren, producten en mest. Zodra deze weer worden opgeheven, gelden de landelijke protocollen en mogen er ook weer dieren vervoerd worden.

U vindt de protocollen op onze website.