Melden dierziekten bij pluimvee

Pluimveesoorten zoals kippen, eenden, kalkoenen, duiven kunnen aangifteplichtige dierziekten onder de leden hebben.

Melden is verplicht als er zich bij de dieren verschijnselen voordoen die daar op duiden. Of als een aangifteplichtige dierziekte niet is uit te sluiten. Aanmelden moet bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten: (045) 546 31 88.

Meer informatie vindt u op de pagina Melden dierziekten.