Pootringen (controles NVWA)

De NVWA controleert op vogelbeurzen, markten en bij kwekers of beschermde exotische vogels de vereiste pootringen hebben. Bij overtredingen nemen we gepaste maatregelen.