Adviezen over vleermuis bij de dierenartsenpraktijk

De NVWA test vleermuizen alleen op rabiës als daar aanleiding toe is. In dit document een handvat voor hoe de dierenarts in een aantal situaties het best kan handelen.