Worden er kosten in rekening gebracht voor de behandeling van een R&D Fyto (EU) 2019/829-aanvraag?

De kosten voor de behandeling van een aanvraag worden in rekening gebracht. De NVWA hanteert tarieven voor het behandelen van elke R&D Fyto (EU) 2019/829-aanvraag (in behandeling nemen en beoordeling op volledigheid en verificatie van aanvraaggegevens) en bij goedkeuring op afgifte van de erkenning en de eventuele afgifte van transportdocumenten. Daarnaast brengt de NVWA ook kosten in rekening voor eventuele noodzakelijke importinspecties en de audits op naleving van de erkenningsvoorwaarden. Zie voor verdere informatie het tariefbesluit.