Regels alcoholverkoop op afstand (online)

Verkoopt u alcoholhoudende dranken op afstand, bijvoorbeeld via internet of telefonisch? Dan moet u ervoor zorgen dat u alleen verkoopt aan personen van 18 jaar en ouder. Wij controleren of u de regels naleeft.

Voorbeelden van verkopers op afstand zijn: supermarkten en slijters met een webshop, webwinkels, maar ook bierkoeriers en online eetbezorgdiensten.

Cateringbedrijven die eten en drinken verzorgen bij feesten en partijen vallen hier niet onder.

Er is sprake van verkoop op afstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw bedrijf verkoopt alcoholhoudende drank aan particulieren
  • Uw bedrijf en de klant zijn in Nederland gevestigd
  • Uw volledige verkoopproces gebeurt op afstand, via bijvoorbeeld internet of telefoon

Leeftijd controleren bij aankoop en bezorging

De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol is 18 jaar.

Bij iedere aankoop van alcoholhoudende drank moet u als verkoper de leeftijd van de klant controleren. Dit moet vóór de afronding van het aankoopproces gebeuren. De klant moet zijn leeftijd aangeven. Bijvoorbeeld door het aanvinken (internet) of doorgeven van zijn leeftijd of geboortedatum. Dit noemen wij een 'leeftijdsverificatiesysteem'.

U (of de bezorger) mag alcoholhoudende alleen afleveren op:

  • het door de klant opgegeven adres
  • een officieel afhaalpunt (zoals postkantoor of pakketpunt)

Bij iedere bezorging moet de bezorger of het personeel van het afhaalpunt de leeftijd van de klant controleren. U bent verplicht om dit de koper tijdens het aankoopproces te laten weten.

Beschrijf in een document hoe u de leeftijdsgrens controleert

U moet in een document vastleggen hoe u de leeftijdsgrens controleert.

Dit document noemen wij de 'geborgde werkwijze'. De geborgde werkwijze moet altijd actueel en voor ons opvraagbaar zijn.

Ook als u gebruikmaakt van bijvoorbeeld een bezorgdienst (dat noemen wij 'ketenpartners'), blijft u verantwoordelijk voor de naleving van de leeftijdsgrens. U zult dus afspraken moeten maken met uw ketenpartners en deze moeten vastleggen in het document.

Wat u moet vastleggen in een document

In het document met de 'geborgde werkwijze' dat u moet opstellen staat:

  • hoe u, samen met eventuele ketenpartners, de leeftijdsgrens bewaakt van verzending tot en met bezorging
  • hoe u zorgt dat u de alcoholhoudende drank alleen aflevert op het door de klant opgegeven adres of officieel afhaalpunt
  • hoe u zorgt dat de bezorger of personeel van het afhaalpunt de leeftijd van de ontvanger controleert (met een geldig identiteitsbewijs)
  • hoe u ervoor zorgt dat uw werkwijze actueel en inzichtelijk blijft voor diegenen die werkzaam zijn onder uw verantwoordelijkheid
  • dat u minstens jaarlijks onderzoek doet naar de uitvoering van uw werkwijze en waar nodig corrigerend optreedt

Voor vragen over de geborgde werkwijze of een voorbeeld kunt u terecht bij uw brancheorganisatie.