Risicolanden EU en 2e R&O

Vervoert u dieren van of naar een land waar een besmettelijke dierziekte is geconstateerd? Na terugkeer in Nederland moet u onmiddellijk uw (pluim)veewagen reinigen en ontsmetten (R&O). Het maakt niet uit of het risicoland binnen of buiten de EU ligt. R&O moet gebeuren bij een erkende R&O-plaats, slachthuis, verzamelcentrum of broederij.

Wat zijn risicolanden?

Bekijk de actuele lijsten met EU-risicolanden. Op de lijst kunt u zien welke dierziekte er in deze landen heerst onder commercieel gehouden dieren. Vervoert u dieren van of naar deze landen? Dan is een 2e R&O van uw diertransportmiddel verplicht. Er zijn 2 lijsten:

Wat is een 2e R&O en wanneer is het verplicht?

Een 2e R&O betekent dat u de veewagen voor een 2e keer reinigt en ontsmet. U moet hiervoor naar een erkende R&O-plaats. Dit is verplicht als u de 1e R&O heeft uitgevoerd in het risicoland of bij een niet-erkende R&O-plaats in Nederland. Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

  • U komt vanuit een risicoland met een leeg vervoermiddel aan in Nederland.
    Ook als u het vervoermiddel al heeft gereinigd en ontsmet in het land waar u vandaan komt, is R&O bij een erkende R&O-plaats in Nederland verplicht.
  • U komt vanuit een risicoland met een geladen vervoermiddel aan in Nederland, en er is geen erkende R&O-plaats waar u de dieren lost.
    Voeg direct na het lossen een 1e R&O uit. Rijd daarna door naar een erkende R&O-plaats voor een 2e R&O.

Stuur het bewijs van 2e R&O binnen 24 uur na binnenkomst naar NVWA

Laat het bewijs van de 2e R&O invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende R&O-plaats, slachthuis, verzamelcentrum of broederij. Stuur het bewijs binnen 24 uur na binnenkomst in Nederland naar ons Interventiebureau Dier. Dit kan per post of per e-mail.

NVWA Interventiebureau Dier
Antwoordnummer 2052
8000 VB Zwolle
telefoonnummer: +31 (88) 223 33 33
e-mailadres: R&O@nvwa.nl

Vervoermiddel afkomstig uit een EU-lidstaat?

Vermeld op het bewijs van de 2e R&O dan ook het nummer van het gezondheidscertificaat (oftewel: TRACES-certificaat) dat als laatste is afgegeven.