Risicolanden EU en 2e R&O

Een vervoermiddel voor het transport van varkens, runderen, schapen, geiten en (gekweekte) herten dat terugkeert in Nederland vanuit een land waar een besmettelijke dierziekte is geconstateerd, dient in Nederland een (2e) R&O te ondergaan op een erkende wasplaats. Dit geldt zowel voor transportmiddelen waarmee kennelijk dieren zijn vervoerd in risicolanden -gebieden en leeg terugkeren in Nederland, als voor geladen vervoermiddelen die vee in Nederland brengen en lossen. De vervoerder dient 24 uur na binnenkomst in Nederland aan bewijs van reiniging en ontsmetting aan het Interventie Bureau Dier (NVWA) te tonen, met meldingsformulieren.

Uit een R&O-formulier blijkt welk lokaal referentienummer van het gezondheidscertificaat of het intranummer van het TRACES-certificaat het meest recentelijk voor het desbetreffende vervoermiddel is afgegeven.

Voorheen verstrekte de officiële dierenarts tijdens de exportcertificering een (blanco) bewijs van reiniging en ontsmetting aan de exporteur e/o vervoerder. Echter met de herziening van de Regeling preventie  is deze service komen te vervallen, en zijn de bestaande preventieregels vereenvoudigd. Een vervoerder kan nu zelf R&O-formulieren ontwikkelen en gebruiken om gegevens over het vervoer en de R&O te registreren.

De NVWA heeft uit het oogpunt van dienstverlening een Logboek veevervoer / R&O-register voor vervoerders ontwikkeld. Met het gebruik hiervan wordt tegemoet gekomen aan zowel de wettelijke verplichting van R&O-registratie uit de Regeling preventie, alsmede aan de verplichte gegevensregistratie conform de Europese handelsrichtlijnen en de transportverordening. De vervoerder voldoet zo dus aan de algemene wettelijke eisen over de gegevensverstrekking aan de bevoegde autoriteit betreffende het vervoer van de dieren en de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel.

Meer informatie: Logboek veevervoer/ R&O-register

Risico landen EU en 2e R&O

Document code

Titel

R&O Evenhoevigen

Landen met verplichte 2e R&O evenhoevigen

R&O Pluimvee

Landen met verplichte 2e R&O pluimvee

Ontsmettingsmiddelen transport

Document code

Titel

R&O Eeetransport 

Lijst middelen R&O AVP

R&O Pluimvee

Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI