Inspectieresultaten bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen

De NVWA controleert via steekproeven of levensmiddelen, waaronder groente en fruit, vervuild zijn met resten van bestrijdingsmiddelen. Dat doen we door monsters te nemen en deze te laten analyseren. Op deze pagina vindt u onze jaarlijkse onderzoeksresultaten.

Over de inspecties

Bedrijven die groente en fruit verkopen zijn verantwoordelijk voor hun producten. Ze moeten zelf controleren of er niet te veel residuen van bestrijdingsmiddelen op of in hun groente en fruit zitten. Daarom laten ze elk jaar duizenden partijen onderzoeken.

Wij kijken of bedrijven dat goed doen. Dat doen we met steekproeven. Meestal nemen de controleurs daarvoor een monster bij importeurs of groothandelaren. Maar ook in de distributiecentra van supermarkten. Als dat niet kan, nemen de controleurs monsters in de winkels zelf.

Soms kunnen bedrijven er niets aan doen als een monster een slecht resultaat geeft. Maar als een bedrijf veel slechte monsters heeft, controleert het zelf waarschijnlijk niet goed.

Overzicht inspectieresultaten