Residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen

In levensmiddelen zoals groente en fruit kunnen resten van bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. Dat noemen we residu. Voor elk bestrijdingsmiddel is vastgesteld hoeveel residu in of op een levensmiddel aanwezig mag zijn. Dit is de maximum residulimiet (MRL). De NVWA controleert met steekproeven of levensmiddelen voldoen aan de wettelijke limiet.

Meldplicht melden MRL-overschrijdingen levensmiddelen

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de levensmiddelen die zij verhandelen aan de wettelijke limiet voldoen. Bekijk wanneer u een melding moet doen van een mogelijke overschrijding van de MRL.

Wettelijke normen resten bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen

Van elk middel is vastgesteld hoeveel de consument ervan zonder gevaar mag binnenkrijgen. Deze maximumwaarden zijn vastgelegd in de Acceptable Daily Intake (ADI) en de Acute Referentie Dosis (ADfD).

Inspectieresultaten

Bekijk de resultaten van onze jaarlijkse onderzoeken naar overschrijdingen van de MRL's op groente en fruit.