Residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen

Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen residuen van deze middelen aanwezig zijn in levensmiddelen zoals groente en fruit. Voor elk bestrijdingsmiddel is vastgesteld hoeveel residu in of op een levensmiddel aanwezig mag zijn: dit is de maximum residulimiet, de MRL.

Bedrijven zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de levensmiddelen die zij verhandelen aan de wettelijke limiet voldoen en moeten overschrijdingen van de MRL bij ons melden. Wij controleren steeksproefsgewijs of levensmiddelen voldoen aan bovenstaande wettelijke limieten. Dat doen we door monsters te nemen en te laten analyseren op residuen van bestrijdingsmiddelen. Jaarlijks publiceren we de onderzoeksresultaten hiervan op onze website.

Meldplicht melden MRL-overschrijdingen levensmiddelen

U hoeft niet meer elke overschrijding van de MRL in groente en fruit bij ons te melden. U mag bij de analyseresultaten van resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen, in uw voordeel rekening houden met de meetonzekerheid. Levensmiddelen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid, moet u altijd bij ons melden. Dat is niet veranderd.

Bekijk de uitleg over de meldplicht en de meetonzekerheid. Daar vindt u ook een beslisboom MRL-overschrijding levensmiddelen. Daarmee kunt u zelf bepalen of u moet melden.

Onderzoeksresultaten

Bekijk de resultaten van onze jaarlijkse onderzoeken naar overschrijdingen van de MRL's op groente en fruit.