Onderzoek naar campagnes van de tabaksindustrie

In dit document vindt u informatie over het NVWA-onderzoek naar (inter)nationale campagnes van tabaksfabrikanten.