Roken en tabak

De Nederlandse overheid wil roken ontmoedigen. Daarom zijn er veel regels rond roken en tabak opgesteld, zoals het rookverbod in de horeca en openbare gebouwen en de leeftijdgrens van 18 jaar bij de verkoop van rookwaren. De NVWA houdt toezicht op deze regels. Wij controleren of bedrijven en andere organisaties de regels naleven.

De regels gelden voor alle rookwaren

De regels gelden voor alle rookwaren. Dus niet alleen voor tabaksproducten als sigaretten en shag, maar ook voor aanverwante producten als e-sigaretten (zoals vapes en e-liquids), kruidenrookproducten en verhittingsapparaten.

Regels voor verkooppunten van rookwaren

Verkoopt u sigaretten, vapes of andere rookwaren? Dan zijn er veel zaken om rekening mee te houden. U mag de rookwaren bijvoorbeeld niet uitstallen in uw winkel, en er ook geen reclame voor maken. Lees met welke regels u als verkoper rekening moet houden.

Minder strenge regels voor uitgezonderde speciaalzaken

In sommige speciaalzaken is het wel toegestaan om rookwaren uit te stallen en er reclame te maken in de winkel. Dit zijn ‘uitgezonderde’ speciaalzaken.

Lees hoe u uw speciaalzaak kunt laten registreren als uitgezonderde speciaalzaak en welke regels dan voor u gelden.

Regels voor producenten, importeurs en distributeurs van rookwaren

Maakt uw bedrijf tabaksproducten of aanverwante producten? Of haalt u deze producten uit het buitenland om door te verkopen in Nederland? Let er dan op dat uw producten aan de wettelijke eisen voldoen. De wet stelt onder meer eisen aan de samenstelling en verpakking van de producten. Lees met welke regels u als verkoper, importeur of distributeur rekening moet houden.

Rookverbod: regels voor binnen en buiten roken

Op veel plekken in Nederland mag niet meer gerookt worden. Lees om welke plekken het gaat en hoe het zit met rookruimtes.

Verbod op reclame en sponsoring

Het is verboden om reclame te maken voor tabaksproducten en aanverwante producten. Deze regel geldt voor iedereen die in rookwaren handelt, zoals detaillisten, producenten, importeurs en groothandels. Ook sponsoring is niet toegestaan.

Waar staat dit in de wet?

De meeste regels rond roken en tabak staan in de Tabaks- en rookwarenwet, het bijbehorende besluit en de regulering. Ook in het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen. Lees meer over de wet- en regelgeving.

Zo houden wij toezicht

Wij controleren of ondernemers zich aan de regels houden. Dit doen we op verschillende manieren, bijvoorbeeld door bij bedrijven langs te gaan. Op onze website publiceren we regelmatig de resultaten van onze inspecties en onderzoeken.

Meld overtredingen bij ons

Vermoedt u dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt? Meld het dan bij ons! Dit kan ook anoniem.