Resultaten TNCO metingen filtersigaretten 2023

Met inachtneming van de methodiek van openbaarmaking, zoals tot uitdrukking gebracht in de Beleidsregel van de Inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van 6 juli 2020, NVWA/2020/3543, over het actief openbaar maken van inspectiegegevens van bedrijven en producten (hierna: beleidsregels), en het besluit van 12 mei 2023, heeft de NVWA de resultaten van TNCO metingen bij filtersigaretten openbaar gemaakt.

Meetresultaten TNCO met Toblabnet-methode 2023

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 6 december 2022 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een onderzoek laten uitvoeren naar de emissieniveaus van teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) van in Nederland verkrijgbare filtersigaretten middels de WHO TobLabNet SOP 01 - Standard operating procedure for intense smoking of cigarettes. De analyses zijn uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de periode januari-maart 2023. Bij het onderzoek zijn per merk in tweevoud 10 sigaretten afgerookt voor het bepalen van de TNCO gehaltes in de rook. De in de tabel weergegeven resultaten zijn de gemiddelde gehaltes van beide testen. Het onderzoek is onder ISO 17025 accreditatie uitgevoerd (RvA scope L 098).

In het onderzoek met de Toblabnet-methode worden de sigaretten op een andere manier afgerookt dan met de ISO-methode. Zo wordt bij de Toblabnet-methode onder andere dieper en vaker door de rookmachine ‘geïnhaleerd’ en worden de ventilatiegaatjes in het filter dichtgehouden. Wanneer bij de ISO-methode de gaatjes open blijven, wordt extra lucht meegezogen en de rook verdund. Hierdoor worden er lagere emissieniveaus gemeten.

De TNCO gehaltes gemeten met de Toblabnet-methode zijn vergeleken met die door fabrikanten zijn opgegeven in het EU- Common Entry Gate Systeem (EU-CEGS) op basis van de ISO-methode. Deze ISO-methode is opgenomen in de Europese Tabaksproductenrichtlijn en de Tabaks- en rookwarenwet  en de voorgeschreven maximumemissieniveaus voor sigaretten zijn 10 milligram (mg) teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide.

Voor het vaststellen of gevonden gehaltes overeenkomen met de wettelijk toegestane maximum gehaltes, moet rekening worden gehouden met een tolerantie voor teer, nicotine en koolmonoxide van 20%. Dit betekent dat het wettelijk toegestane maximum gehalte aan teer en koolmonoxide wordt overschreden als dit hoger wordt gevonden dan 12 mg/sigaret, voor nicotine is dit 1,2 mg/sigaret.

Hieronder ziet u de resultaten per merkvariant.

Overzicht resultaten sigaretten WHO intense regime 2023 – British American Tobacco

Pall Mall Red XXL

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,5 1,83 25,9
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,8 10

Lucky strike Amber L

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 22,4 1,78 23,2
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,6 9

Dunhill Red L

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 22,1 1,60 22,5
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,9 10

Pall Mall Alpine L

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 23,7 1,71 25,9
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 - 10 0,6 - 0,7 9 - 10

Lucky Strike BrownRed L

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 25,3 1,81 25,1
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 9 0,8 9

Voque Bleu Originale L

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 22,2 1,57 24,7
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 7 0,5 - 0,7 5 - 8

PallMall Blue XXL

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 20,5 1,39 24,0
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 7 - 9 0,5 - 0,7 8 - 9

Lucky Strike Red XL

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 29,0 2,11 26,8
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 9 - 10 0,7 - 0,9 8 - 10

LuckyStrike brownblue L

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,1 1,61 22,6
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 6 0,5 6

Kent Surround L

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 19,1 1,43 22,3
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 4 0,4 5

Dunhill Blonde Flow

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 20,8 1,45 24,5
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 4 0,4 5

Lucky strike Icecold L

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,3 1,84 26,2
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 - 10 0,6 - 0,7 9 - 10

Dunhill white flow L

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 15,5 1,11 21,6
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 1 0,1 2

Dunhill Blue Flow XL

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 20,8 1,68 22,5
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 7 0,6 9

Reactie British American Tobacco bij deze openbaar gemaakte gegevens:

"Alle sigaretten van BAT voldoen aan de wet. De wet bepaalt dat de emissieniveaus van TNCO moeten worden gemeten met de ISO-methode. De TobLabNet-methode is anders en leidt, niet verrassend, tot andere resultaten. Zij geven een verkeerde indruk. Ook in andere EU-landen wordt de TobLabNet-methode niet gebruikt."

Overzicht resultaten sigaretten WHO intense regime 2023 – Dutch Leaf

Mark Adams No1 org.gold

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,4 1,76 28,4
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 6 0,5 5

Reactie Dutch Leaf bij deze openbaar gemaakte gegevens:

-

Overzicht resultaten sigaretten WHO intense regime 2023 – Heupink en Bloemen

Black Devil Black

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 23,1 1,97 23,8
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Boston Red

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 22,1 1,47 25,6
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Boston White

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,0 1,54 25,8
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Texas Red House Red

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 19,2 1,34 23,5
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Texas Red House Blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 19,1 1,22 24,1
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Riverside Blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,0 1,47 24,9
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Riverside Red

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 22,6 1,76 25,7
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Ruba Red

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 20,3 1,34 24,6
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Ruba Blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,6 1,45 26,1
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Ruba White

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 20,2 1,31 24,4
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Reactie Heupink en Bloemen bij deze openbaar gemaakte gegevens:

-

Overzicht resultaten sigaretten WHO intense regime 2023 - Imperial Tobacco

Davidoff classic

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,2 1,96 25,4
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 9 - 10 0,8 - 0,9 10

Bastos

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,8 2,16 19,8
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,9 8

Davidoff Gold

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 22,5 1,60 25,0
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 5 0,4 5

Lambert & Butler silver

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 27,0 2,20 25,5
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,8 10

Davidoff Evolved Green

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 22,7 1,82 24,2
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,7 8

Gauloises Blondes Gold

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 18,6 1,48 20,4
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 6 0,5 7

Gauloises Blondes Red Giga

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 20,5 1,52 23,5
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 7 - 8 0,6 7 - 9

Superkings original

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 28,7 2,38 28,8
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,8 10

JPS Blue Maxi

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,9 1,61 23,2
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,7 8

JPS Fresh

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,9 1,80 22,6
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,7 8

JPS Red Giga

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 23,4 1,57 24,7
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,7 9

Davidoff Silver

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 19,5 1,40 25,1
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 3 0,2 3

Gauloises Blondes Blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,3 1,94 24,3
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 9 - 10 0,7 - 0,8 9 - 10

Gauloises Brunes

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 16,8 1,29 12,1
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,8 6

West Original Red

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 25,6 1,77 26,3
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 - 11 0,7 - 0,8 10 - 11

Reactie Imperial Tobacco bij deze openbaar gemaakte gegevens:

-

Overzicht resultaten sigaretten WHO intense regime 2023 - Japan Tobacco International

Camel Blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,3 1,72 23,3
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,6 - 0,7 9

Camel Activate Blue Box

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,9 1,50 23,9
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,7 9

Camel Activate Green

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,5 1,56 23,3
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,7 9

American Spirit Original Blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 29,7 2,71 28,1
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 9 1 9

Camel Yellow

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 23,5 2,04 24,6
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,9 10

Camel Orange

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 23,2 1,96 22,7
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 9 0,8 10

Winston S-Line Pinks

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,5 1,65 18,6
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 7 0,6 6

Winston S-line green

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 20,8 1,86 16,9
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 7 0,7 6

Camel Activate White

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 19,7 1,51 22,1
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 6 0,5 7

Winston Blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 22,0 1,71 24,4
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 6 - 8 0,5 - 0,7 7 - 9

Benson en Hedges Gold

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 25,3 2,15 25,8
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,9 10

Winston Red

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,9 1,83 26,4
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,8 10

American Spirit Original Orange

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 23,6 2,16 24,5
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 3 0,3 3

Reactie Japan Tobacco International bij deze openbaar gemaakte gegevens:

-

Overzicht resultaten sigaretten WHO intense regime 2023 – Landewyck

Pueblo Classic

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,1 2,35 25,1
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 1 10

Elixyr Fresh

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 21,6 1,71 24,2
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,6 9

Elixyr Plus

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,3 1,96 21,3
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 9 0,7 8

Elixyr Red

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 28,0 2,28 27,0
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,8 10

Pueblo Blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 23,2 2,24 25,6
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 6 0,7 6

Titaan Blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 20,4 1,41 25,5
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,6 9

Titaan Red

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 27,6 1,94 28,9
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,8 10

Reactie Landewyck bij deze openbaar gemaakte gegevens:

"Wij erkennen de bekendmaking van de met de TobLabNet-methode gemeten TNCO-niveaus. Wij benadrukken echter dat die TNCO-niveaus niet kunnen worden vergeleken en niet gerelateerd zijn aan die welke worden verkregen met de ISO-methodologieën als bepaald in art. 4 van EU-richtlijn 2014/40/EU en de Tabaks- en rookwarenwet, op basis waarvan deze in Nederland wordt gehandhaafd."

Overzicht resultaten sigaretten WHO intense regime 2023 – Philip Morris

L&M Red

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 28,0 1,79 26,5
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,7 10

Marlboro prime

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 17,0 1,02 22,4
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 1 0,1 2

Marlboro Mix

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,4 1,73 22,0
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 9 0,7 9

Chesterfield Orange L

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 25,1 1,67 25,2
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,7 10

Marlboro Beyond Green

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 20,2 1,34 22,2
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,6 10

Marlboro Gold

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 22,4 1,50 21,4
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,6 9

L&M Forward Green

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 20,2 1,07 21,8
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,6 10

L&M Blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 23,5 1,64 22,9
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 8 0,6 9

Marlboro Bright

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 24,9 2,04 23,6
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,8 10

Marlboro Red

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 27,6 1,92 25,6
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 10 0,7 10

Reactie Philip Morris Benelux bij deze openbaar gemaakte gegevens:

"De wettelijke maximumwaarden zijn specifiek gekoppeld aan de ISO-methode. De sigaretten die door Philip Morris Benelux op de Nederlandse markt worden gebracht, voldoen aan deze limieten. Een wijziging van de testmethode zou ook een aanpassing van de maximumwaarden vereisen. De resultaten van dit RIVM-onderzoek hebben daarom geen juridische waarde."

Overzicht resultaten sigaretten WHO intense regime 2023 – Verkoopcentrale van Tabaksprodukten Holland B.V.

Karelia S original

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 31,2 2,88 30,0
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 7 0,8 6

Karelia S blue

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 22,5 2,27 20,8
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 3 0,3 2

Karelia S crème

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 30,1 2,83 29,7
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 3 0,4 2

Karelia S Green

meetmethode teer (mg/sig) nicotine (mg/sig)

CO (mg/sig)

WHO TobLabNet methode - gemeten gehaltes 23,3 2,06 20,9
ISO methode EU-CEG - opgegeven gehaltes 3 0,3 2

Reactie Verkoopcentrale van Tabaksprodukten Holland B.V. bij deze openbaar gemaakte gegevens:

-