Rookverbod op schoolpleinen

Onderwijsinstellingen zoals scholen en universiteiten moeten sinds 1 augustus 2020 een rookverbod op hun terreinen instellen, aanduiden en handhaven. Dit betekent dat schoolterreinen volledig rookvrij moeten zijn.

Wat moet u als onderwijsinstelling doen?

U moet het rookverbod instellen, aanduiden en handhaven. Hieronder leggen we uit wat dat betekent.

 • het rookverbod instellen
  U moet  maatregelen nemen om het rookverbod kenbaar te maken. Dit kunt u doen door erover te communiceren, bijvoorbeeld in een school- of studiegids of via huisregels. Ook moet u alles van uw terrein verwijderen dat aanspoort tot roken, zoals rookpalen, asbakken en rokershoeken.
 • het rookverbod aanduiden
  U bent verplicht om het rookverbod aan te duiden. Hoe dat gebeurt, bepaalt u zelf. Zolang maar voor iedereen duidelijk is dat op het terrein niet mag worden gerookt. Borden of posters, die op verschillende plekken op het terrein zijn geplaatst, kunnen hierbij helpen. Bij het betreden van het terrein moet duidelijk zijn dat het rookverbod er geldt. Dit betekent dat u een aanduiding moet aanbrengen bij elke ingang van het terrein.
 • het rookverbod handhaven
  Als iemand op het terrein rookt, dan bent u verplicht om die persoon daarop aan te spreken. U moet het rookverbod dus actief handhaven.

Op welke tijden moet u het rookverbod op de terreinen instellen, aanduiden en handhaven?

 • instellen en aanduiden
  U moet het rookverbod 24 uur per dag en 7 dagen per week instellen en aanduiden.
 • handhaven
  Handhaven doet u alleen tijdens de gebruikstijden. Dat zijn vaak de reguliere openingstijden van de onderwijsinstelling. Handhaving is ook nodig wanneer de instelling buiten reguliere tijden in gebruik is, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond of verhuur van het gebouw.

Voor welke onderwijsinstellingen geldt het rookverbod?

Het rookverbod op de terreinen van onderwijsinstellingen geldt voor alle onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Ook geldt het rookverbod voor onderwijsinstellingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, en in het wetenschappelijk onderwijs. Hierbinnen geldt het rookverbod alleen niet voor de niet-bekostigde onderwijsinstellingen (privé- of particuliere onderwijsinstellingen).

Voor welke terreinen van onderwijsinstellingen geldt het rookverbod?

Het rookverbod geldt voor alle bijbehorende terreinen waarover u zeggenschap heeft. De terreinen moeten ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het terrein grenst aan of ligt in de directe nabijheid van de gebouwen of inrichting van de onderwijsinstelling.
 • De gebouwen of de inrichting van de onderwijsinstelling worden gebruikt voor onderwijs.
 • Het terrein van de onderwijsinstelling is daadwerkelijk in gebruik.

Wie moet het rookverbod instellen, aanduiden en handhaven?

De beheerder van het gebouw of de inrichting van de onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor het naleven van het rookverbod op het terrein. Deze persoon is dus verantwoordelijk voor het rookverbod, zowel binnen als buiten.

Toezicht en handhaving rookverbod door de NVWA

In 2021 zijn wij gestart met toezicht en handhaving. Wij controleren of onderwijsinstellingen het rookverbod op hun terreinen naleven.

Bij overtreding van het rookverbod krijgt u een waarschuwing. Bij herhaalde overtredingen krijgt u een boete. In het interventiebeleid leest u hoe wij precies handhaven.

Inspectieresultaten

Jaarlijks publiceren wij de inspectieresultaten op deze website. Bekijk de inspectieresultaten van 2021-2022.

Wilt u meer informatie over het instellen van het rookverbod op uw schoolterrein?

Ga dan naar de website rookvrijschoolterrein.

Waarom is het verboden te roken op schoolterreinen?

Het rookverbod op onderwijsterreinen moet helpen voorkomen dat jongeren gaan roken. Jongeren gaan namelijk sneller roken als ze anderen zien roken.

De overheid wil jongeren ontmoedigen om te beginnen met roken. Want hoe jonger iemand begint met roken, hoe groter de kans op verslaving is én hoe moeilijker het is om te stoppen met roken.

Lees meer over de maatregelen van de overheid om roken te ontmoedigen.