Rookverbod op schoolpleinen

Schoolterreinen moeten volledig rookvrij zijn. Scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen moeten duidelijk maken dat er een rookverbod geldt op hun terrein. Zij moeten het rookverbod ook handhaven.

Let op: ook vapen valt onder het rookverbod.

Wat moet de onderwijsinstelling doen?

Als onderwijsinstelling moet u het rookverbod instellen, aanduiden en handhaven. Hieronder leggen we uit wat dat betekent.

Het rookverbod instellen

Maak bekend dat er een rookverbod geldt op het schoolterrein. Dit kunt u doen door erover te communiceren, bijvoorbeeld in een school- of studiegids of via huisregels. Het rookverbod geldt altijd: 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Verwijder alles van uw terrein dat aanspoort tot roken, zoals rookpalen, asbakken en rokershoeken. Roken in het schoolgebouw is sowieso niet toegestaan. U mag ook geen rokersruimte hebben.

Het rookverbod aanduiden

Maak op het terrein zichtbaar dat er een rookverbod geldt. U mag zelf bepalen hoe u dit doet. U kunt bijvoorbeeld borden of posters plaatsen op meerdere plekken op het terrein. Zolang maar voor iedereen duidelijk is dat op het terrein niet mag worden gerookt. De aanduiding moet altijd zichtbaar zijn: 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Bij het betreden van het terrein moet al duidelijk zijn dat er een rookverbod geldt. Dit betekent dat u een aanduiding moet aanbrengen bij elke ingang van het terrein.

Het rookverbod handhaven

Als iemand op het terrein rookt, dan bent u verplicht om die persoon daarop aan te spreken. U moet het rookverbod dus actief handhaven.

Handhaven hoeft u alleen te doen tijdens de gebruikstijden. Dat zijn meestal de reguliere openingstijden van de onderwijsinstelling. Maar u moet ook handhaven als de instelling buiten reguliere tijden in gebruik is, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond of verhuur van het gebouw.

De beheerder is verantwoordelijk

De beheerder van het gebouw of de inrichting is verantwoordelijk voor het rookverbod, zowel binnen als buiten. Deze persoon moet er dus op letten dat het rookverbod ingesteld, aangeduid en gehandhaafd wordt.

Voor welke onderwijsinstellingen geldt het rookverbod?

Het rookverbod geldt voor onderwijsinstellingen in:

  • het primair en voortgezet onderwijs
  • het speciaal onderwijs
  • het middelbaar en hoger beroepsonderwijs
  • het wetenschappelijk onderwijs

Voor privé of particuliere onderwijsinstellingen (ook wel: niet-bekostigde onderwijsinstellingen) geldt het rookverbod niet. Zij mogen zelf bepalen of zij het terrein rookvrij willen houden.

Voor welke terreinen geldt het rookverbod?

Het rookverbod geldt voor de terreinen die bij de onderwijsinstelling horen en waarvoor het volgende geldt:

  • Het terrein grenst aan of ligt in de directe nabijheid van de gebouwen of inrichting van de onderwijsinstelling.
  • De gebouwen of de inrichting van de onderwijsinstelling worden gebruikt voor onderwijs.
  • Het terrein van de onderwijsinstelling is daadwerkelijk in gebruik.

De NVWA houdt toezicht

Wij controleren of onderwijsinstellingen het rookverbod op hun terreinen naleven. Onze inspectieresultaten publiceren we ieder jaar op deze website (kijk onder 'Documenten').

Waarom is roken verboden op schoolterreinen?

Het rookverbod op onderwijsterreinen moet helpen voorkomen dat jongeren gaan roken. Jongeren gaan namelijk sneller roken als ze anderen zien roken.

De overheid wil jongeren ontmoedigen om te beginnen met roken. Want hoe jonger iemand begint met roken, hoe groter de kans op verslaving is én hoe moeilijker het is om te stoppen met roken.

Lees meer over de maatregelen van de overheid om roken te ontmoedigen.