Marktverkenning NVWA PAK's in rubbertegels 2014

In 2013 kreeg de NVWA een klacht over een stinkende rubbertegel op een kinderspeelplaats. Op basis van die klacht heeft de NVWA onderzoek gedaan, waaruit bleek dat een hoog gehalte PAK's in deze tegel aanwezig was, namelijk 1.400 mg/kg. In 2014 was er nog geen norm beschikbaar voor rubberen consumentenproducten, waaronder rubbertegels.

De NVWA heeft vervolgens een marktonderzoek uitgevoerd om na te gaan wat gangbare gehaltes PAK's in tegels en andere ondergronden voor speelplaatsen, die op dat moment verhandeld werden, waren. Bovendien heeft de NVWA een risicobeoordeling laten uitvoeren door het RIVM en op basis daarvan heeft Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA een advies uitgebracht.

In de rapportage van het onderzoek PAK's in rubber tegels en andere ondergronden van april 2014 heeft de NVWA de gemeten gehaltes in rubber tegels vergeleken met de (toen) toekomstige norm voor PAK's in rubberen consumentenproducten van 1 mg/kg. Daarbij bleek dat het merendeel van de tegels niet voldoet aan deze norm. Echter gelet op het BuRO-advies was er destijds geen reden tot zorg en ook geen aanleiding om rubbertegels uit de handel te laten halen.