Rubbertegels

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Rubbertegels mogen geen verboden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) bevatten. De NVWA controleert of bedrijven zich aan de wet houden.

Professionele gebruikers kunnen met vragen over gezondheidsrisico’s terecht bij de GGD en op de website van het RIVM.