Risico’s rubbertegels

Een aantal PAK's zijn kankerverwekkende stoffen. Als ze vrijkomen uit producten vormt dit voor u een gezondheidsrisico.

PAK's

PAK's komen voornamelijk uw lichaam binnen via de mond en door inademing. Een kleine hoeveelheid wordt opgenomen via de huid. Het is onduidelijk hoeveel van de in rubbertegels aanwezige PAK's ook daadwerkelijk vrijkomen uit het rubber.

Bij toepassing van rubbertegels op speelplaatsen en onder speeltoestellen komen kinderen met deze tegels in contact. Als deze tegels PAK's afgeven leidt dit tot blootstelling van kinderen aan deze stoffen.

Het RIVM-rapport van december 2016 is een theoretisch onderzoek naar de Europese norm voor PAKs in rubberen tegels. Hieruit kan worden afgeleid dat nieuwe tegels die voldoen aan de wettelijke limiet een zeer beperkt risico op kanker opleveren, dat algemeen als verwaarloosbaar wordt beschouwd.