K-VKE-I&R-ID01 Informatiedocument identificatie en registratie runderen

Dit document is een samenvatting van de wettelijke voorschriften voor identificatie en registratie van runderen en kalveren.[1] In de werkvoorschriften K-LV-RNDIU-01 Exportcertificering runderen en AM-keuring roodvlees zijn de interventies beschreven bij afwijkingen.