Runderen

De NVWA controleert of rundveebedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en de gezondheid van mensen. We controleren de productie en handel in vlees van boer tot bord.

Zieke koe? Bel meldpunt dierziekten (045) 546 31 88 (gebruikelijke belkosten)

Inspectieresultaten