Runderen

De NVWA controleert of rundveebedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en de gezondheid van mensen. We controleren de productie en handel in vlees van boer tot bord.

Zieke koe? Bel meldpunt dierziekten (045) 546 31 88 (gebruikelijke belkosten)

Inspectieresultaten runderen

Wij publiceren jaarlijks de resultaten van onze inspecties op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid.