Rol NVWA bij runderen

De NVWA ziet er bij runderen op toe dat bedrijven de wetten en regels naleven voor dierenwelzijn, diergezondheid en de gezondheid van mensen. We grijpen in als bedrijven dat niet doen of als ze frauderen.

Bedrijven zelf verantwoordelijk

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de productie van veilig voedsel, voor het goed behandelen van runderen en voor goede voorlichting aan afnemers. De NVWA houdt hier toezicht op. En we onderzoeken meldingen van dierenwelzijnsproblemen.

Controle in de hele keten

De NVWA controleert alle schakels in het productieproces van vlees. Vermoeden we fraude? Dan onderzoeken we de hele keten: van slachthuizen tot uitsnijderijen die karkassen verwerken, en van koelhuizen en vrieshuizen tot vleesverwerkende productiebedrijven. De voedelindustrie moet bij fraude eerst zelf controleren waar hun producten vandaan komen en of het etiket overeenkomt met de inhoud van het product.

Permanente controle op slachthuizen

Onze dierenartsen controleren permanent op de grote slachthuizen in Nederland. Komen daar dieren binnen die niet goed behandeld zijn? Dan kunnen veehouders of handelaren een inspectie op hun bedrijf verwachten.

Maatregelen

De NVWA kan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden. We kunnen vergunningen intrekken of schorsen. We kunnen bijvoorbeeld een boete opleggen. Overtredingen kunnen ook leiden tot een korting op inkomenssteun. Is dierenwelzijn in het geding? Dan kunnen we bedrijven verplichten om hier op korte termijn iets aan te doen.

Terugroepacties

Is de herkomst van vlees onduidelijk? Dan moeten bedrijven het vlees terugroepen bij hun afnemers. De NVWA ziet erop toe dat bedrijven deze terugroepactie op de juiste wijze uitvoeren.