Rol NVWA bij salmonella

De NVWA test elk jaar bij allerlei producten of ze wel aan de eisen voor salmonella voldoen. Voldoet een product niet dan nemen we maatregelen. Ook controleren we of ondernemers de hygiëne in hun bedrijf goed op orde hebben.

Daarnaast controleren we of ondernemers ook voldoen aan de monitoringsverplichting op het bedrijf of het geproduceerde pluimveevoeder. En voeren we de officiële monitoring uit in het kader van de bestrijding van zoönotische salmonella.

Monsters afnemen

Tot 31 december 2014 voerde de bedrijfsdierenarts de officiële monitoring uit bij vermeerdering- en legbedrijven. Vanaf 1 januari 2015 geldt de veranderde werkwijze. Niet de dierenarts neemt het officiële monster, maar de NVWA (of een andere onafhankelijke partij) neemt dit monster. Deze veranderde werkwijze is opgelegd door de Europese Commissie.

Bron van infecties opsporen

Als de GGD of een huisarts constateert dat er ergens veel gevallen zijn van voedselinfecties of als consumenten bij de NVWA melden dat ze etenswaren niet vertrouwen, dan speurt de NVWA met de RIVM naar de mogelijke bron van de infecties.

Onderzoek antimicrobiële resistentie in isolaten zoönotische Salmonella

De NVWA voert onderzoek uit op het voorkomen van antimicrobiële resistentie in isolaten zoönotische Salmonella. Meer informatie vindt op de pagina: antibioticumresistentie bij vee.