Aanwijzing productiegebied levende tweekleppige weekdieren

Tweekleppige weekdieren verhandeld voor consumptie mogen alleen afkomstig zijn uit een aangewezen en geclassificeerd productiegebied. Een productiegebied voor levende tweekleppige weekdieren is een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium waarin zich hetzij natuurlijke gronden voor levende tweekleppige weekdieren, hetzij voor de kweek van levende tweekleppige weekdieren gebruikte gebieden bevinden en waar levende tweekleppige weekdieren worden verzameld.

Aanwijzing classificatie A, B of C

De aanwijzing voor de classificatie wordt gebaseerd op het aantal kolonievormende eenheden (kve) E.coli per 100 gram schelpdiervlees en schelpdiervocht. De norm voor aanwezigheid van E.coli wordt vooralsnog gebruikt als indicator voor de aanwezigheid van pathogene micro-organismen en virussen. Een productiegebied voor levende tweekleppige weekdieren kan worden geclassificeerd in 3 klassen: A, B of C.

De classificatie, samen met de monitoring van mariene biotoxinen, zegt iets over de kwaliteit van de voedselveiligheid van de levende tweekleppige weekdieren die in het gebied worden gevist.

Heruitzetting of zuivering

Levende tweekleppige weekdieren die zijn gevist in een gebied geclassificeerd als een klasse B of C, mogen niet direct worden verhandeld. Dan is heruitzetting of zuivering via een zuiveringscentrum noodzakelijk.

Heruitzetten is het overbrengen van levende tweekleppige weekdieren naar een gebied in zee, in een lagune of in een estuarium voor die tijd die nodig is om verontreiniging te verminderen, zodat zij geschikt worden voor menselijke consumptie.

Een zuiveringscentrum is een inrichting die over waterbekkens beschikt die van schoon zeewater worden voorzien en waarin levende tweekleppige weekdieren worden gehouden gedurende de tijd die nodig is om de verontreiniging te verminderen, zodat zij geschikt worden voor menselijke consumptie.

Toegestane warmte behandelingsmethoden

Levende tweekleppige weekdieren, die afkomstig zijn uit productiegebieden met een klasse B of C en die niet gezuiverd of heruitgezet zijn, mogen toch naar verwerkende inrichting worden verzonden, waar zij een behandeling ondergaan om pathogene micro-organismen te elimineren.

De toegestane behandelingsmethoden zijn:

  • sterilisatie in hermetisch afgesloten recipiĆ«nten;
  • warmtebehandeling.