Geografische kaarten productiegebieden levende tweekleppige weekdieren

Aan gebieden in zee (in een lagune of estuarium) kunnen verschillende bestemmingen worden toegekend. Voor de productie en de verwatering van tweekleppige weekdieren zijn in Nederland productiegebieden en verwatergebieden aangewezen.

Geografische kaart van alle productiegebieden.

Kaarten per productiegebied