Rol NVWA bij schelpdieren

De NVWA ziet toe op de naleving van regels voor Nederlandse productiegebieden voor levende tweekleppige weekdieren en op de bewerking en verwerking ervan. Tweekleppige weekdieren vallen onder de groep schelpdieren.

De Nederlandse productiegebieden voor tweekleppige weekdieren worden regelmatig bemonsterd. Dit om te voorkomen dat deze weekdieren op de markt komen terwijl ze niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. Als vastgestelde normen overtreden worden kan de NVWA verschillende maatregelen opleggen.

Meer over het toezicht in de visketen: