Organisaties betrokken bij toezicht op speeltoestellen

Er zijn verschillende organisaties en instanties betrokken bij het toezicht van speeltoestellen naast de NVWA.  Het is niet altijd duidelijk welke organisatie waarvoor verantwoordelijk is. Onderstaand een overzicht van de taken van de verschillende organisaties.

Aangewezen keuringsinstellingen (AKI's)

Aangewezen keuringsinstellingen (AKI's) keuren elk type speeltoestel bestemd voor openbare speelgelegenheden. Dat gebeurt op aanvraag van producenten van speeltoestellen. Producenten zijn daartoe verplicht als zij speeltoestellen op de Nederlandse markt willen brengen.

Een overzicht van de keuringsinstellingen speeltoestellen is te vinden op de pagina Keuringsinstellingen consumentenproducten.

Privaat Inspectiebureau (PIB) inschakelen

Uw speeltoestel moet voldoen aan veiligheidseisen. Hiervoor kunt u een particulier inspectiebureau inschakelen.

Ministerie van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het beleid rondom de veiligheid van attractie- en speeltoestellen. Het ministerie is verantwoordelijk voor de wetgeving, duiding daarvan via de reikwijdtenotitie en het aanwijzen van erkende keuringsinstellingen of het intrekken van de aanwijzing.