Organisaties betrokken bij toezicht op speeltoestellen

Er zijn verschillende organisaties en instanties betrokken bij het toezicht van speeltoestellen naast de NVWA.  Het is niet altijd duidelijk welke organisatie waarvoor verantwoordelijk is. Onderstaand een overzicht van de taken van de verschillende organisaties.

Aangewezen keuringsinstellingen (AKI's)

Aangewezen keuringsinstellingen (AKI's) keuren elk type speeltoestel bestemd voor openbare speelgelegenheden. Dat gebeurt op aanvraag van producenten van speeltoestellen. Producenten zijn daartoe verplicht als zij speeltoestellen op de Nederlandse markt willen brengen.

Een overzicht van de keuringsinstellingen speeltoestellen is te vinden op de pagina Keuringsinstellingen consumentenproducten.

Particuliere inspectiebureaus

Er zijn particuliere inspectiebureaus die net als de NVWA speeltoestellen inspecteren. De NVWA onderzoekt of met deze inspectiebureaus een 'zelfcontrolesysteem' binnen de speeltoestellensector mogelijk is. Bij zelfcontrole voeren particuliere inspectiebureaus, die een systeem toepassen dat door de NVWA is erkend, veiligheidsinspecties uit bij speeltoestellen.

De NVWA heeft Speelplan BV uit Almere en REPCON BV uit Heerewaarden aangemerkt als bureau’s met een goed werkend en erkend zelfcontrolesysteem. Dit betekent dat de NVWA er voldoende vertrouwen in heeft dat Speelplan BV en REPCON BV speeltoestellen op de juiste wijze inspecteert, en op goede gronden als veilig beoordeelt.

Inspectiebureaus waarmee de NVWA nog geen contact heeft, die ook onderdeel willen worden van het zelfcontrolesysteem, kunnen zich bij de NVWA melden via 0900-03 88.

Ministerie van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het beleid rondom de veiligheid van attractie- en speeltoestellen. Het ministerie is verantwoordelijk voor de wetgeving, duiding daarvan via de reikwijdtenotitie en het aanwijzen van erkende keuringsinstellingen of het intrekken van de aanwijzing.