Speeltoestellen

De NVWA inspecteert of speeltoestellen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een speeltuin, indoor speelhal of trampolinehal, veilig zijn. We nemen maatregelen als we onveilige speeltoestellen aantreffen.

Inspecteurs van de NVWA controleren of speeltoestellen zijn gekeurd door een aangewezen keuringsinstantie (AKI), of er sprake is van juist en voldoende beheer van de geplaatste toestellen en of veilig gebruik van de toestellen is geborgd. Daarnaast onderzoeken inspecteurs ongevallen met speeltoestellen. Ze zijn bevoegd onveilige speeltoestellen direct buiten bedrijf te stellen en een proces-verbaal op te maken. Ook kunnen ze bestuurlijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat verbeteringen worden doorgevoerd.

Melden onveilig situatie

Treft u een onveilige situatie aan? Spreek dan de verhuurder of exploitant van het speeltoestel aan. Helpt dat niet?

Meld het dan bij de NVWA via 0900-03 88.

Meldplicht ernstige ongelukken

Per 1 juli 2023 gaat het nieuwe Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS 2023) in, vanaf dat moment is het verplicht om als beheerder of eigenaar van een toestel een ernstig ongeluk te melden bij de NVWA. Een ernstig ongeluk houdt in dat er (blijvend) letsel is opgelopen, er sprake is van overlijden of directe ziekenhuisopname. Een ongeluk melden doet u via de meldkamer op 0900-03 88.