De NVWA inspecteert of speeltoestellen in de openbare ruimte veilig zijn. We nemen maatregelen als we onveilige speeltoestellen aantreffen.

Ouders en begeleiders: let op bij springkussens en luchtkussens

  • Is het springkussen rondom stevig verankerd aan de grond, zodat het niet om kan waaien?
  • Liggen er valdempende matten rond het springkussen, zodat kinderen niet op een harde ondergrond kunnen vallen?
  • Houdt de verhuurder of exploitant toezicht als er kinderen op spelen?

Onveilige situatie bij speeltoestellen

Treft u een onveilige situatie aan? Spreek dan de verhuurder of exploitant van het speeltoestel aan. Helpt dat niet? Meld het dan bij de NVWA via 0900-03 88.

Meld onveilig situatie bij NVWA via 0900-03 88