Speeltoestellen

De NVWA inspecteert of speeltoestellen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een speeltuin, indoor speelhal of trampolinehal, veilig zijn. We nemen maatregelen als we onveilige speeltoestellen aantreffen. 

Inspecteurs van de NVWA controleren of speeltoestellen zijn gekeurd door een aangewezen keuringsinstantie (AKI), of er sprake is van juist en voldoende beheer van de geplaatste toestellen en of veilig gebruik van de toestellen is geborgd. Daarnaast onderzoeken inspecteurs ongevallen met speeltoestellen. Ze zijn bevoegd onveilige speeltoestellen direct buiten bedrijf te stellen en een proces-verbaal op te maken. Ook kunnen ze bestuurlijke maatregelen nemen om er voor te zorgen dat verbeteringen worden doorgevoerd.

Melden onveilig situatie

Treft u een onveilige situatie aan? Spreek dan de verhuurder of exploitant van het speeltoestel aan. Helpt dat niet?

Meld het dan bij de NVWA via 0900-03 88.