Regels verhuren speeltoestellen

Zowel een huurder als een verhuurder kan worden aangemerkt als beheerder/exploitant.

Verplichte documenten

Bij het verhuren van een speeltoestel moet door de verhuurder de onderstaande documenten worden bijgevoegd. De huurder van het speeltoestel moet deze documenten op de locatie van het toestel hebben:

  • Een gebruiksinstructie waar alle relevante gegevens op vermeld staan voor een veilige opstelling en gebruik van het speeltoestel. Zoals bijvoorbeeld instructies voor de verankering van een luchtkussen.
  • Een voor de huurder in te vullen blad waarop deze aantekeningen kan maken over onderhoud en ongevallen.
  • Op het toestel en op de gebruiksinstructie moeten identificatietekens staan, zodat een koppeling tussen het toestel, de gebruiksinstructie en het logboek of actueel dossier mogelijk is. Bovendien moet duidelijk zijn aangegeven waar het logboek of actueel dossier kan worden ingezien.
  • Kopie van de bladzijden uit het logboek of actueel dossier waaruit de typegoedkeuring blijkt.

Meer informatie

  • Volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) moet het toestel vergezeld gaan van een dossier.
  • De lay-out van het logboek wordt vrijgelaten. Een voorbeeld vindt u in bijlage VI van het Handboek veiligheid van speelgelegenheden, richtlijnen voor beheer (ISBN 9-5901-911-3).