Huur privaat inspectiebureau in voor controle speeltoestellen

Beheert u speeltoestellen of attracties? Dan moeten deze veilig zijn voor publiek. U kunt hiervoor een door de NVWA erkend privaat inspectiebureau inhuren dat controleert of u aan de veiligheidswetgeving voldoet. Hierdoor weet u of uw speeltoestel veilig is of dat er onderhoud of reparaties nodig zijn. De NVWA kan hier rekening mee houden in haar risicogerichte toezicht.

Erkende inspectiebureaus

Inspectiebureaus zijn gespecialiseerd in het controleren van de technische eisen van speeltoestellen op basis van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023.

Speelplan uit Almere en Repcon uit Heerewaarden zijn door de NVWA erkend voor een aantal speeltoestellen.

Repcon

Repcon is erkend voor:

 • de gangbare speeltoestellen die vallen onder de NEN-EN 1176, inclusief:
  • skatebanen
  • indoorspeelhallen (reguliere speeltoestellen) en
  • airtrampolines

Speelplan

Speelplan is erkend voor:

 • de gangbare speeltoestellen die vallen onder de NEN-EN 1176, inclusief:
  • skatebanen
  • indoorspeelhallen (reguliere speeltoestellen)
  • airtrampolines
  • trampolines

Wat is de rol van de NVWA bij speeltoestellen?

De NVWA houdt toezicht op speeltoestellen en attracties op basis van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. We kunnen helaas niet alles controleren en moeten keuzes maken in ons toezicht. Daarom werken we met de sector samen en stimuleren we zelfregulering door het erkennen van private inspectiebureaus. Met deze erkenning zeggen we dat we erop vertrouwen dat dit bedrijf een goede inspectie kan uitvoeren volgens de wettelijke veiligheidseisen.

Aanmelden voor erkenning PIB

Als u een inspectiebureau heeft en door de NVWA erkend wilt worden, stuurt u een e-mail naar onze Postbus Kwaliteitssystemen. U ontvangt dan een formulier waarmee u kunt zien of en hoe u aan de criteria voldoet. Vervolgens kunnen we u begeleiden in het traject tot erkenning.

WAS 2023

1 Juli 2023 is het nieuwe Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS 2023) ingegaan. Hierin zijn een aantal dingen gewijzigd ten opzichte van het hiervoor geldende WAS, zoals een meldplicht bij ernstige ongelukken, meer verantwoordelijkheden voor verhuurders en een merk van goedkeuring op speeltoestellen die typegekeurd zijn.