Verboden producten

U mag geen sigaretten met een smaakje verkopen. En ook geen snus of nicotinezakjes met 0,0350 milligram of meer nicotine of met 0,0382 milligram of meer 6-methylnicotine per zakje.

Verbod op sigaretten met een smaakje

U mag alleen sigaretten, shag en verhitte tabaksproducten (tabak uit verhittingsapparaten) met de smaak van tabak verkopen. Producten als mentholsigaretten en sigaretten met vanillesmaak zijn verboden.

Let op: u mag ook geen e-sigaretten (vapes) met een smaakje verkopen.

Ook de volgende producten mogen geen smaak- en geurstoffen bevatten:

  • filters
  • (vloei)papier
  • capsules/hulzen
  • verpakkingen

Clicksigaretten zijn ook niet toegestaan

Vanwege het smaakjesverbod mogen er in Nederland ook geen clicksigaretten verkocht worden. Dit zijn sigaretten met een bolletje erin. In het bolletje zitten smaakstoffen.

Waar staat dit in de wet?

Het verbod op rookwaren met menthol of andere smaken is geregeld in de Tabaks- en rookwarenwet op basis van de Tabaksproductenrichtlijn 2014/40/EU.

Verbod op nicotinezakjes en snus

In Nederland geldt een verbod op nicotinezakjes die 0,0350 milligram of meer nicotine of 0,0382 milligram of meer 6-methylnicotinenicotine per zakje bevatten. En ook op snus: zakjes waar wel tabak in zit. De zakjes mogen niet verkocht of verhandeld worden, omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Wat zijn nicotinezakjes en wat is snus?

Nicotinezakjes zijn kleine zakjes waarin een poeder met nicotine zit. Er zit geen tabak in. Gebruikers stoppen een nicotinezakje onder de bovenlip. Ze krijgen nicotine binnen via het slijmvlies en speeksel. 

Bij snus zit er wel tabak in de zakjes. Deze zakjes worden ook wel Zweedse snus genoemd. Kijk voor meer informatie over nicotinezakjes en snus op de website van het Trimbos-instituut.

Waarom zijn nicotinezakjes verboden?

Nicotine is schadelijk voor de gezondheid. Als iemand veel nicotine binnenkrijgt kan dit het zenuwstelsel beschadigen en hartritmestoornissen veroorzaken.

Nicotine is verslavend, en nicotinezakjes kunnen een verslaving in stand houden. Ook kunnen gebruikers juist verslaafd raken aan nicotine door de zakjes. Dat gebeurt vooral bij jongeren. De laatste jaren zijn deze zakjes populair geworden bij jongeren.

Haal nicotinezakjes en snus uit de handel

Heeft u als importeur, distributeur of verkoper nog steeds nicotinezakjes of snus in uw assortiment? Dan bent u in overtreding. Stop onmiddellijk met de verkoop van deze zakjes. Maak afspraken met uw toeleveranciers of afnemers over wat er met deze producten moet gebeuren.

Waar staat dit in de wet?

Snus is verboden onder de Tabaks- en rookwarenwet. Nicotinezakjes vallen niet onder de Tabaks- en rookwarenwet, omdat ze geen tabak bevatten. Deze producten vallen wel onder de Warenwet. Ze kunnen namelijk gezien worden als schadelijke levensmiddelen als ze meer dan 0,0350 mg nicotine bevatten. Dit bleek in 2021 uit onderzoek van de NVWA en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In 2024 toonde onderzoek van de NVWA en het RIVM aan dat nicotinezakjes met 0,0382 milligram of meer 6-methylnicotine, een variant van nicotine, als schadelijk kunnen worden beschouwd.

De verkoop van nicotinezakjes met 0,0350 milligram of meer nicotine of 0,0382 milligram of meer 6-methylnicotine per zakje is verboden volgens Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen (artikel 2, vijfde lid) en Verordening (EG) Nr. 178/2002 (artikel 14, eerste en tweede lid).

Meld overtredingen

Ziet u dat een bedrijf toch mentholsigaretten, snus of nicotinezakjes aanbiedt? Meld dit dan bij de NVWA. Wij houden toezicht op het verbod. We kunnen overtreders een boete of andere maatregel opleggen. Ook kunnen we de producten uit de handel halen.

Wij reageren niet alleen op meldingen. Wij voeren ook inspecties uit bij bedrijven om te controleren of zij zich aan het verkoopverbod houden. Onze inspectieresultaten publiceren we op deze website.