Veilige tatoeage-inkten

Wij keuren (vooraf) geen tatoeage-inkten goed. Het is uw verantwoordelijkheid als fabrikant en importeur om te zorgen dat tatoeage-inkten voldoen aan de wettelijke eisen. Als tatoeëerder of PMU-specialist kunt u aan uw leverancier vragen of de inkt aan de wetgeving voldoet, waar dit uit blijkt én het etiket controleren op de aanwezigheid van belangrijke informatie.

Meteen naar:

Informatie tattooshops, PMU studio's en klanten

De tattooshop of PMU-studio en zijn leverancier zijn verantwoordelijk voor het aanbieden én gebruiken van veilige inkten.

Als tattooshop kunt u de veiligheid van uw inkt controleren. Vraag voordat u bestelt aan uw leverancier de garantie dat zijn inkt voldoet aan de wetgeving. Kijk ook of het etiket van uw tatoeage-inkt klopt. Zo moeten onder andere de volgende zaken erop staan:

  • het adres van de fabrikant of importeur
  • de ingrediënten
  • de houdbaarheidsdatum

Als inkten niet voldoen aan wet- en regelgeving kunnen ze gevaarlijk zijn. Gebruik ze niet en stuur ze terug naar uw leverancier. Als u deze inkten toch gebruikt, kunt u een boete krijgen.

Advies voor klanten

Bent u klant? Ga alleen naar een locatie met een vergunning. En vraag bij de tattooshop of deze veilige inkten gebruikt.

Bent u allergisch voor bepaalde chemische stoffen? vraag dan naar het etiket van de inkt die wordt gebruikt en controleer de ingrediënten.

Informatie voor leveranciers en fabrikanten

Als u tatoeage-inkt inkoopt bij bedrijven buiten de Europese Unie, wordt u importeur. Dat brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee. U moet ervoor zorgen dat de inkten veilig zijn en voldoen aan de Nederlandse en Europese wettelijke eisen. Het gaat hierbij om het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen en de REACH-verordening. Dit geldt ook als u de inkten binnen Europa doorverkoopt. U bent dan distributeur. In beide situaties bent u een belangrijke schakel in de keten en verantwoordelijk voor de veiligheid van de inkt die u verkoopt.

Wij kunnen u niet adviseren over de samenstelling van uw product, ook kunnen wij niet op uw verzoek uw inkten onderzoeken. Hiervoor dient u contact op te nemen met een gespecialiseerd adviseur óf een laboratorium.

Onderzoek door de NVWA naar inkten

Wij onderzoeken steekproefsgewijs de inkt van importeurs en leveranciers. Daarbij willen wij antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Zitten er bepaalde aromatische aminen in? Deze stoffen zijn kankerverwekkend.
  • Heeft de inkt andere verboden stoffen, zoals zware metalen of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)? Deze stoffen kunnen kankerverwekkend of giftig zijn. Ook kunnen deze stoffen (hevige) allergische reacties veroorzaken.
  • Zijn er (ziekteverwekkende) bacteriën aanwezig in de inkt?
  • Staat bij de inkt de juiste informatie op het etiket? Denk hierbij onder andere aan de juiste vermelding van alle ingrediënten en de houdbaarheidsdatum.

Bent u importeur of leverancier en voldoen de kleurstoffen niet? Dan leggen wij u een boete op. U moet de partij uit de handel nemen.