EU-regels voor cosmetica

Maakt of importeert u cosmetische producten? Lees welke regels er gelden voor het produceren en verhandelen van cosmetica binnen de EU.

Wettelijke regels voor cosmetica

In de verordening Cosmeticaverordening EG 1223/2009 en in het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 zijn regels vastgelegd voor:

Meer informatie over wettelijke regels voor cosmetica

Kijk voor meer informatie over de wetgeving rond cosmetica ook op de website van de branchevereniging, de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV).

Relevante informatie vindt u ook op de websites van:

EU-regels garanderen dat cosmetica veilig zijn

De EU-regels zijn er om de (volks)gezondheid te beschermen. Dat is het doel. Cosmetica mogen de gezondheid niet schaden als zij op een normale manier gebruikt worden.

De NVWA controleert of u zich aan de EU-regels houdt

Als u cosmetica produceert, importeert of distribueert, kunnen onze inspecteurs bij u langskomen voor een controle. Dit gebeurt meestal op basis van een steekproef. Of naar aanleiding van klachten van consumenten die bij ons binnenkomen, of op basis van meldingen van toezichthouders van andere EU-lidstaten. Aan de grens controleren we producten die van buiten de EU komen.

Als uw producten onveilig zijn, kunnen wij maatregelen nemen. Meer hierover leest u op de pagina over ons interventiebeleid.

Wij zijn verplicht om informatie over gevaarlijke producten te delen met andere EU-landen. Deze producten worden opgenomen in het Europese RAPEX-systeem. Dit gebeurt wanneer er kans is op ernstig letsel en ernstige gezondheidsschade.

Onveilig product melden

Ontdekt u zelf dat een van uw producten onveilig is? Dan moet u dit melden.