Aanmelden evenementen en wedvluchten

U moet een tentoonstelling, evenement, markt of beurs vooraf aanmelden bij de NVWA.

Hiervoor gebruikt u het formulier 'Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen'. Let op bij gegevens dieren 'overige gezelschapsdieren' (geen evenhoevigen, hoenderachtigen et cetera) moet u een bewijs van vakbekwaamheid uploaden.

Houd rekening met verschillende aanmeldtermijnen:

  • evenementen met evenhoevigen: aanmelden 30 dagen van tevoren
  • evenementen met hoenderachtigen, eendvogels, loopvogels en postduiven: aanmelden 8 dagen van tevoren
  • evenementen met gezelschapsdieren: aanmelden 2 weken van tevoren

Van wedvluchten met postduiven maakt u een jaaroverzicht. Dit overzicht stuurt u aan:

NVWA KCDV Zwolle
Afdeling Traces EU
Postbus 10063
8000 GB Zwolle
Fax: (038) 421 81 37
E-mail: nvwa_zwolle_traces@nvwa.nl

De NVWA houdt toezicht op de evenementen.

Wettelijke eisen

De wettelijke eisen voor evenementen staan vermeld in het Besluit houders van Dieren (artikel 4.15 en 4.18) en Regeling houders van dieren, hoofdstuk 8a.

Ook kunnen er aanvullende eisen zijn opgenomen in de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten. Deze zijn onverkort van kracht.