Aanmelden evenementen en wedvluchten

U moet een tentoonstelling, evenement, wedvlucht, markt of beurs vooraf aanmelden bij de NVWA.

Let op. Op dit moment zijn door maatregelen voor de preventie en aanpak van vogelgriep, evenementen met risicovogels niet toegestaan. Risicovogels zijn hoenderachtigen, watervogels of loopvogels.

Hiervoor gebruikt u het formulier 'Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen'. Let op bij gegevens dieren 'overige gezelschapsdieren' (geen evenhoevigen, hoenderachtigen et cetera) moet u een bewijs van vakbekwaamheid uploaden.

Houd rekening met verschillende aanmeldtermijnen:

  • evenementen met evenhoevigen: aanmelden 30 dagen van tevoren
  • evenementen met postduiven: aanmelden 8 dagen van tevoren
  • evenementen met gezelschapsdieren: aanmelden 2 weken van tevoren

De NVWA houdt toezicht op de evenementen.

Wettelijke eisen

De wettelijke eisen voor evenementen staan vermeld in het Besluit houders van Dieren (artikel 4.15 en 4.18) en Regeling houders van dieren, hoofdstuk 8a.

Ook kunnen er aanvullende eisen zijn opgenomen in de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten. Deze zijn onverkort van kracht.