De NVWA controleert op markten, evenementen en verzamelcentra of eigenaren van levende dieren zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Een verzamelcentrum moet erkend zijn door de minister van Economische Zaken.

Vooraf aanmelden tentoonstelling, evenement, markt of beurs

Houdt rekening met verschillende aanmeldtermijnen.

Zie ook