Tentoonstellen en verzamelen dieren

De NVWA controleert op markten, evenementen en verzamelcentra of eigenaren van levende dieren zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Een verzamelcentrum moet erkend zijn door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Houd rekening met verschillende aanmeldtermijnen.