Eisen gezelschapsdieren op markten, tentoonstellingen of beurzen

U moet evenementen waarop gezelschapsdieren worden tentoongesteld en/of verhandeld bij de NVWA aanmelden.

Gezelschapsdieren zijn zoogdieren, vogels, vissen, reptielen of amfibieën, die zijn bestemd om te houden als liefhebberij of voor gezelschap. Sinds 1 juli 2014 is het Besluit Houders van Dieren van kracht. Vanaf deze datum moet u evenementen waarop gezelschapsdieren worden tentoongesteld en/of verhandeld bij de NVWA aanmelden.

De eisen voor de diergezondheid en het dierenwelzijn van gezelschapsdieren op markten, tentoonstellingen en beurzen staan in het Besluit Houders van Dieren.

Aanmelden tentoonstelling, beurs of markt met gezelschapsdieren

U informeert de NVWA uiterlijk 2 weken voor het tijdstip van de tentoonstelling, beurs of markt waar gezelschapsdieren worden tentoongesteld en/of verhandeld.

Gebruik het formulier 'Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen' om de tentoonstelling, beurs of markt aan te melden.

Bij gegevens dieren 'overige gezelschapsdieren' (geen evenhoevigen, hoenderachtigen et cetera) moet u een bewijs van vakbekwaamheid uploaden.

Eisen huisvesting, verzorging en gezondheid

De organisator van de tentoonstelling, beurs of markt zorgt voor geschikte huisvesting en verzorging van de dieren tijdens het evenement. De eisen die hiervoor gelden, staan in artikel 3.12 lid 1 en artikel 1.5 tot en met 1.8 van het Besluit Houders van Dieren:

  • Een dier beschikt over voldoende bewegingsruimte en kan aan zijn fysiologische en etiologische behoeften voldoen.
  • Een dier wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf, zoals slechte weersomstandigheden en gezondheidsrisico's.
  • Een dier ervaart niet onnodige angst en stress als gevolg van zijn huisvesting.
  • Het aantal dieren en de soorten dieren in 1 verblijf zijn zodanig dat dit niet het welzijn of de gezondheid van het dier nadelig beïnvloedt.
  • Een dier moet niet kunnen ontsnappen uit zijn verblijf.
  • Een dier heeft de beschikking over geschikt voer en drinkwater.
  • Een ziek of gewond dier wordt direct en op passende wijze verzorgd.
  • Drachtige en zogende dieren worden niet toegelaten.
  • Dieren die worden verdacht van besmettelijke ziekten of dieren met klinische verschijnselen van een besmettelijke ziekte worden niet toegelaten.

Regelgeving

De regels die gelden voor de verkoop en het in voorraad houden van gezelschapsdieren op markten, tentoonstellingen of beurzen staan in hoofdstuk 1, paragraaf 2 van het Besluit Houders van Dieren.