Toetsing van invulling open normen

De NVWA toetst een afwijkende invulling van de open norm uit de AHR aangevraagd door een verzamelcentrum. De open normen voor verzamelcentrum zijn nader uitgewerkt in het Handboek verzamelcentrum. Ofschoon de regelgeving in het handboek verouderd is, is de nadere invulling nog wel bruikbaar voor de interpretatie van de nieuwe regelgeving.

Een exploitant van een verzamelcentrum kan een andere invulling geven aan deze open normen uit het Handboek verzamelcentrum. In dat geval moet de exploitant aan de NVWA kunnen aantonen dat hij nog steeds voldoet aan het doelvoorschrift. Het doelvoorschrift is de garantie dat de bioveiligheid wordt gewaarborgd. De exploitant levert de afwijkende invulling, met onderbouwing, aan de verantwoordelijke NVWA-medewerker of NVWA-dierenarts aan. Deze medewerker laat de aangeleverde gegevens beoordelen. Momenteel wordt in overleg met LNV onderzocht op welke wijze deze toetsing vorm moet krijgen.