Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

Het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) kan tomaat, paprika en Spaanse peper aantasten. Voor mensen en dieren is het niet gevaarlijk, u kunt de vruchten gewoon eten. 

Meld ToBRFV altijd

Vermoedt u dat ToBRFV op een bepaalde plaats voorkomt, bijvoorbeeld op een bedrijf?  Dan bent u verplicht dit te melden bij de NVWA. Dat kan via 0900 - 03 88 of met een online formulier.

Import en verkeer binnen EU van zaden en planten

Om introductie en verspreiding van het virus tegen te gaan heeft de EU eisen gesteld voor import in de EU en bij intern verkeer van zaden en planten. Deze eisen staan in de noodmaatregel (EU) 2020/1191. Voor de implementatie van deze maatregel zie Vraag en antwoord.

Wat is ToBRFV?

ToBRFV is een virus dat onder andere voor kan komen op tomaat, paprika en Spaanse peper. ToBRFV behoort tot de tobamovirussen en kan schade veroorzaken in de teelt.

Besmetting en verspreiding

Tobamovirussen zijn via (mechanisch) contact makkelijk overdraagbaar op waardplanten en zijn dus zeer besmettelijk. Denk bijvoorbeeld aan besmetting via handen, handschoenen, gebruikte gereedschappen, fust of mobiele telefoons. Daarnaast kunnen tobamovirussen via zaad overgedragen worden op jonge planten. Tobamovirussen zijn zeer persistent. Via de handel in besmet zaad, jonge planten en vruchten kan dit virus over grote afstanden worden verspreid.