Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

Het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) kan tomaat, paprika en Spaanse peper aantasten. Voor mensen en dieren is het virus niet gevaarlijk. U kunt vruchten met ToBRFV dus gewoon eten. 

Meld ToBRFV altijd

Vermoedt u ergens ToBRFV, bijvoorbeeld op een bedrijf?  Dan bent u verplicht dit te melden bij de NVWA.

Wat is ToBRFV?

ToBRFV is een virus dat onder andere voorkomt op tomaat, paprika en Spaanse peper. ToBRFV behoort tot de tobamovirussen en kan schade veroorzaken in de teelt.

Besmetting en verspreiding

Tobamovirussen zijn via contact makkelijk overdraagbaar op waardplanten en zijn dus zeer besmettelijk. Denk bijvoorbeeld aan besmetting via handen, handschoenen, gebruikte gereedschappen, fust of mobiele telefoons. Ook kunnen tobamovirussen via zaad overgedragen worden op jonge planten. Tobamovirussen zijn zeer persistent. Via de handel in besmet zaad, jonge planten en vruchten kan dit virus over grote afstanden worden verspreid.