Nieuwe noodmaatregelen tomatenvirus ToBRFV bij import en handel van zaden en planten per 01-09-2023

Om verspreiding van het tomatenvirus ToBRFV tegen te gaan heeft de EU eisen gesteld voor import van zaden en planten van buiten de EU en bij verkeer binnen de EU. De eisen zijn vastgelegd in noodmaatregel (EU) 2020/1191 en zijn geldig tot en met 31 augustus 2023. Op 1 september gaat de nieuwe noodmaatregel in en zal gelden tot tenminste eind december 2024.

Lees meer over wat de veranderingen precies betekenen voor:

Tomatenplant
Beeld: ©NVWA

Voor welke planten gelden de eisen?

De noodmaatregelen zijn van toepassing op zaden en planten voor opplant van:

  • Solanum lycopersicum (tomaat)¬†en hybriden van Solanum lycopersicum
  • Capsicum spp. (paprika, Spaanse pepers)

Wat verandert er per 01-09-2023?

De eisen in de noodmaatregel (EU) 2023/1032 vervangen de eerdere maatregelen uit het Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1191. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • De uitzonderingen van de maatregelen gelden nu ook voor resistente rassen van Solanum lycopersicum en hybriden. Autoriteiten van lidstaten moeten wel vooraf lijsten met resistente rassen communiceren aan de Europese Commissie.
  • Zaadproductie in EU en derde landen: elke partij zaad moet standaard getoetst worden. Uitzondering: bij maximaal 30 moederplanten per partij kunnen ook de moederplanten getoetst worden als alternatief. Origine van zaadpartijen moet gedocumenteerd worden. Uitzondering op deze nieuwe eisen: zaadpartijen die geoogst zijn voor 31 augustus 2023, deze moeten alsnog wel voldoen aan de eisen van verordening 2020/1191.
  • Voor import van zaden en jonge planten gelden nieuwe bijschrijvingsvereisten met ingang van 1 september 2023. Deze vindt u in het document Bijschrijvingen bij import anders dan groenten en fruit. Deze nieuwe bijschrijving mag u al gebruiken.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.