Er is ToBRFV op mijn bedrijf gevonden - wat nu?

De maatregelen hangen af van het type bedrijf dat u heeft.

Vruchtenproductiebedrijf

Als u een vruchtenproductiebedrijf heeft en er wordt ToBRFV gevonden, dan wordt uw bedrijf niet geruimd. Wel leggen wij hygiënemaatregelen op, om verspreiding naar andere bedrijven te voorkomen.

Plantenkweker

Als u een plantenkwekerij heeft en er wordt ToBRFV gevonden, dan worden zwaardere maatregelen opgelegd.

Hoe toetsen wij of ToBRFV voorkomt bij een bedrijf?

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1032 stelt wettelijke eisen aan de selectie van ToBRFV-toetsen voor toetsing van officiële monsters.

Voor opsporing van ToBRFV gebruiken wij PCR-gebaseerde toets, uitgevoerd door Naktuinbouw. Als een monster positief wordt getoetst volgt een bevestigingstoets bij de NVWA, gebaseerd op Menzel en Winter. 

Verder zetten wij High Throughput Sequencing (HTS) in voor het uitvoeren van traceringsonderzoek. Dit doen wij alleen als dit aanvullende informatie kan opleveren over de verspreidingsroute van het virus.