Ik exporteer zaden of planten naar buiten de EU

Ook bij de export van zaden en planten buiten de EU, is het belangrijk te zorgen dat ToBRFV zich niet verspreidt. De naleving daarvan ligt echter bij de landen waarheen u exporteert.

In de landeneisen op onze website, leest u precies welke eisen er per land gelden.

Mag ik een partij zaden of planten exporteren als die niet is getoetst?

Dat ligt vooral aan de eisen in het land van bestemming. U kunt daarbij 3 situaties tegenkomen.

Het land stelt geen eisen

U mag de zaden exporteren zonder ze te toetsen op ToBRFV.

Het land stelt een toets verplicht

U moet de zaden laten toetsen en mag ze pas exporteren als is aangetoond dat er geen ToBRFV is aangetroffen.

Het land geeft alleen aan dat de partij 'vrij van' ToBRFV moet zijn

U moet de partij laten toetsen en mag de zaden pas exporteren als is aangetoond dat ze niet besmet zijn met ToBRFV.

Geeft het land niet aan hoe u moet aantonen dat de partij vrij is van ToBRFV? Dan laten zij dat over aan het land van herkomst, in dit geval de NVWA.