Ik verhandel zaden of planten binnen Nederland of de EU

ToBRFV is een zeer besmettelijk virus dat voor kan komen op tomaat, paprika en Spaanse peper. Om te voorkomen dat ToBRFV zich verspreidt, gelden een aantal regels voor iedereen die zaden en planten verhandelt binnen Nederland en binnen de EU. Lees waar u precies rekening mee moet houden.

De productielocatie van zaden of planten is vrij van ToBRFV

Zaden en planten moeten geproduceerd zijn op een productielocatie waar geen ToBRFV is aangetroffen. Dit moet vastgesteld zijn in officiële inspecties. Ook moeten de zaden getoetst zijn.

Toetsing van zaden

U mag uw zaden pas verhandelen, als is aangetoond dat er geen ToBRFV is aangetroffen met de methodes zoals omschreven in Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1032. Voor zaadpartijen die geoogst zijn vanaf 31 augustus 2023 geldt:

  • Elke partij zaad moet getoetst zijn voordat deze in het verkeer wordt gebracht; en
  • De zaden zijn getoetst met een detectiemethode zoals omschreven in Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1032.
  • Uitzondering: bij maximaal 30 moederplanten per partij kunnen ook de moederplanten getoetst worden als alternatief. 

Voor zaadpartijen die geoogst zijn voor 31 augustus 2023 geldt dat deze moeten voldoen aan de eisen van verordening (EU) 2020/1191
De bemonstering van moederplanten moet zo kort mogelijk vóór de eerste oogst van de zaden plaatsvinden.

ELISA

U kunt als importeur sinds 1 april 2021 de ELISA-toetsuitslag niet meer gebruiken als garantie voor zaden bij import. Ook als u zaden voor het eerst in het verkeer brengt, voldoet met ingang van 1 april 2021 de ELISA niet meer als garantie.

Als de partij zaden al in het verkeer is gebracht vóór 1 april 2021, blijft het plantenpaspoort geldig als die partij voor 1 oktober 2020 met een ELISA getoetst is.

Meer over de toetsmethodes leest u in de bijlage van noodmaatregel (EU) 2023/1032 (geldig vanaf 1 augustus 2023).

Houd partijen planten altijd gescheiden

Als u planten verhandelt, moet u de ene partij fysiek scheiden van een andere partij. U kunt zelf beslissen hoe u dat doet, zolang de planten elkaar maar niet raken.

Houd er rekening mee dat een besmetting op veel manieren kan plaatsvinden, bijvoorbeeld via enten, toppen of als u water geeft. Het kan daarom zijn dat bij besmetting strenge maatregelen genomen worden, ondanks dat planten van elkaar zijn gescheiden.

Pas dus altijd hygiënemaatregelen toe om verspreiding tussen partijen te voorkomen.

Handel van zaden in kleinverpakking

Ook als u zaden in kleinverpakking verhandelt, bijvoorbeeld naar een tuincentrum, moet u zich houden aan de eisen.

Vermoedt u dat zaden of planten besmet zijn?

Dan moet u dat zo snel mogelijk aan ons melden. Wij starten vervolgens een onderzoek om te controleren of het daadwerkelijk om ToBRFV gaat.