Import en handel binnen EU met zaden resistente paprika's

Als u binnen de EU zaden van resistente paprikarassen verhandelt, hoeven die niet getoetst te zijn op ToBRFV. Hetzelfde geldt als u deze zaden importeert van buiten de EU. Verder gelden de eisen voor productielocatie-vrijheid niet. Wel moet op het fytosanitair certificaat staan dat de zaden resistent zijn.

Hoe weet ik of een ras resistent is?

Dat kan blijken uit de verklaring van de NPPO van het land van verzending.

Verder beschouwen wij rassen met het volgende gen resistent:

  • het L3-gen, ook wel aangeduid als Tm0-2
  • het L4 gen, ook wel aangeduid als Tm0-3

U achterhaalt deze informatie in de rassenregistratie.

Let op: naar resistente rassen is meer onderzoek nodig. Daarom geldt alleen een uitzondering als volstrekt duidelijk is dat een ras resistent is.

Wat moet er bij import op het fytosanitair certificaat staan?

Op het importcertificaat moet de volgende tekst staan:

The Capsicum seeds are of Capsicum varieties which are known to be resistant to Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).