Import en handel binnen EU met zaden resistente paprika's

Als u binnen de EU zaden van ToBRFV-resistente paprikarassen verhandelt, hoeven die niet getoetst te zijn op ToBRFV. Hetzelfde geldt als u deze zaden importeert van buiten de EU. Verder gelden de eisen voor productielocatie-vrijheid niet. Wel moet op het fytosanitair certificaat staan dat de zaden resistent zijn.


Per 31 augustus 2023 gelden deze uitzonderingen van de maatregelen ook voor resistente rassen van Solanum lycopersicum en hybriden. Autoriteiten van lidstaten moeten wel vooraf lijsten met resistente rassen communiceren aan de Europese Commissie. Op dit moment zijn er nog geen erkende resistente rassen van tomaten en hybriden.

Hoe weet ik of een ras resistent is?

Dat kan blijken uit de verklaring van de NPPO van het land van verzending.

Verder beschouwen wij rassen met het volgende gen resistent:

  • het L3-gen, ook wel aangeduid als Tm0-2
  • het L4 gen, ook wel aangeduid als Tm0-3

U achterhaalt deze informatie in de rassenregistratie.

Let op: naar resistente rassen is meer onderzoek nodig. Daarom geldt alleen een uitzondering als volstrekt duidelijk is dat een ras resistent is.

Wat moet er bij import op het fytosanitair certificaat staan?

Op het importcertificaat moeten de volgende bijschrijvingen staan:

The specified seeds are of Capsicum spp. varieties which are known to be resistant to Tomato Brown rugose fruit virus (the specified 
pest). 

The specified seeds are of Solanum lycopersicum varieties which are known to be resistant to Tomato Brown rugose fruit virus (the specified pest).