Vanaf 9 januari digitale certificering via TracesNT met de eSeal

Het vernieuwde Traces, Traces New Technology (TracesNT), geeft lidstaten de mogelijkheid om certificaten te voorzien van een digitale handtekening, de zogenaamde eSeal. Een lidstaat moet hiervoor voldoen aan (digitale) veiligheidseisen en kan dan een verzoek indienen bij het Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) in Brussel. Nederland heeft dit proces doorlopen en op 23 december 2022 formeel toestemming gekregen voor het gebruik van deze eSeal.

Gevolgen

Door de TracesNT-certificaten digitaal te ondertekenen, worden deze niet langer geprint, fysiek ondertekend en getangd. U ontvangt dan geen papieren certificaat meer. Dit geldt voor alle TracesNT-certificaten. U kunt uw zending laten begeleiden door het certificaat in PDF-vorm of, desgewenst, met een door uzelf vanuit TracesNT uitgeprint certificaat.

intra.eu.nl

Zelf controleren?

U kunt zelf zien of het certificaat digitaal ondertekend is. Bovenaan in uw scherm ziet u, na digitale ondertekening, rechts naast het certificaatnummer een groen slotje:

Digitally signed by NVWA

U kunt kiezen om het 'digital signed pdf' te printen. Onderaan, bij het ondertekenblok van het Nederlandstalig certificaat ziet u de volgende tekst:

Voordelen digitale certificering

Een digitaal certificaat brengt ten opzichte van een fysiek document veel voordelen met zich mee. Zodra de zending is voorzien van een digitaal certificaat kan de aanvrager direct, altijd en overal over het digitaal ondertekende document beschikken. U hoeft geen fysiek document meer op te halen en u kunt het niet meer kwijtraken. Tot slot is het digitale document minder fraudegevoelig en draagt het bij aan een duurzame samenleving door minder gebruik van papier.

Stapsgewijze implementatie

De NVWA gaat het gebruik van de eSeal stapsgewijs introduceren.

  • In de week van 27 december 2022 zijn de eerste TracesNT-certificaten die onder 'certificering op thuislocatie' vallen, digitaal afgehandeld. De bijlage 1 'Verklaring controle partij en ondertekening TracesNT-certificaat' is hiermee niet meer nodig en wordt niet meer gemaild. U kunt het certificaat zelf vanuit TracesNT printen. De betreffende bedrijven zijn daar individueel over geïnformeerd.
  • Vanaf 2 januari 2023 zullen alle TracesNT-certificaten die via de afdeling Certificering op Afstand (CoA) worden gecertificeerd, worden voorzien van een digitale handtekening. Opsturen of afhalen van het certificaat is dan niet meer nodig.
  • Vanaf 9 januari 2023 zullen alle TracesNT-certificaten voorzien worden van een digitale handtekening en daarmee wordt het papieren TracesNT-certificaat uitgefaseerd.

Tot slot

Door gebruik te maken van digitale certificering geeft de NVWA gehoor aan de wens van diverse bedrijven en zetten we samen met het bedrijfsleven een belangrijke stap in digitalisatie van het exportproces.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk TracesNT van de NVWA:

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 17:30 uur.