Toepassingen TRACES

TRACES vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens, informatie en documenten tussen alle betrokken handelspartijen en controleautoriteiten en vereenvoudigt en versnelt daarom de administratieve procedures. Het systeem is van toepassing op de invoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong en planten in de Europese Unie, de handel binnen de EU en de uitvoer van dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong naar buiten de EU.

Het systeem biedt de mogelijkheid om alle verplaatsingen van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong en planten heen en weer te traceren. Hiermee draagt TRACES bij tot de vermindering van de impact van ziekte-uitbraken en maakt een snelle reactie mogelijk om bepaalde ernstige risico's in de agrovoedingsketen tegen te gaan.

TRACES draagt bij aan de samenwerking en coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten van EU-landen en niet-EU-landen, maar ook tussen de handelaren zelf en hun bevoegde autoriteiten. Wanneer een besluit over een zending wordt genomen, worden de betrokken partijen hiervan in kennis gesteld en hebben zij toegang tot de relevante documenten. TRACES maakt het mogelijk om valse certificaten snel te detecteren en draagt daarom bij aan het vergroten van het vertrouwen en een betere samenwerking.

TRACES maakt het mogelijk waardevolle gegevens te verzamelen met betrekking tot invoer in de EU, uitvoer uit de EU en handel binnen de Europese Unie.

TRACES is beschikbaar in de 23 officiële talen van de EU en in 34 talen in totaal; dit vergemakkelijkt het gebruik van TRACES; ook voor de bevoegde autoriteiten en handelspartners van de niet-EU-landen.

TRACES is 24 uur per dag, 7 dagen per week in de lucht.

TRACES is een efficiënt hulpmiddel om ervoor te zorgen dat:

  • Zendingen traceerbaar zijn (monitoring van het verkeer van zendingen, zowel binnen de EU als vanuit niet-EU-landen)
  • Informatie-uitwisseling ondersteund wordt (zodat handelspartners en bevoegde autoriteiten gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen over het verkeer van hun zendingen en door de administratieve procedures aanzienlijk te versnellen)
  • Risico’s beheerst worden (snel reageren op gezondheidsbedreigingen door het verkeer van zendingen te traceren en het risicobeheer van afgekeurde zendingen te vergemakkelijken)
  • Mogelijk illegale zendingen worden opgespoord.