Advies van BuRO over Mycobacterium avium bij slachtvarkens

In december 2017 heeft Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) opnieuw de risico's voor de volksgezondheid beoordeeld van aviaire TBC bij slachtvarkens. Dit om na te gaan of er sinds de risicobeoordeling in 2012 nieuwe inzichten zijn ontstaan die mogelijk aanleiding geven tot herziening van het eerdere advies. Dit is echter niet zo, de conclusies en het advies uit 2012 kunnen gecontinueerd worden.