Hokverrijking varkens

Een goede hokverrijking voor varkens is belangrijk voor het welzijn van de dieren. Goede hokverrijking zorgt ervoor dat varkens hun soorteigen gedrag, zoals wroeten en onderzoeken, kunnen uitoefenen. Dit zorgt er onder andere voor ze elkaar minder verwonden (oor- en staartbijten) en minder stress vertonen. De NVWA controleert op 9 criteria voor een goede hokverrijking voor varkens.

Europese regels hokverrijking

Varkens moeten permanent kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen. Dit staat in Richtlijn 2008/120/EG.

De Europese Commissie heeft de eisen waar dit materiaal aan moet voldoen verder uitgewerkt. Deze eisen gelden dus voor alle varkenshouders binnen de Europese Unie.

Hokverrijking geldt voor alle varkens, dus ook voor individueel gehuisveste dieren, zoals zeugen en beren. Alleen een ketting of een ketting met een balletje eraan als verrijking is niet voldoende. Hokverrijking mag de gezondheid van de varkens niet in gevaar brengen.

Wanneer voldoet hokverrijking?

De wettelijke norm voor hokverrijking is een zogeheten ‘open norm’, wat betekent dat het een doelvoorschrift is. Het doel wordt aangegeven, maar de manier om dat doel te behalen, mag zelf worden vormgeven. Dit geeft ruimte voor innovatie, maar biedt minder houvast en duidelijkheid of de hokverrijking voldoet aan de wettelijke norm. De brochure Hokverrijking Varkens uit 2018 van Wageningen Universiteit & Research geeft antwoord op vragen als: welk materiaal is geschikt als verrijking? Wat is een effectieve hokverrijking die past bij mijn bedrijfsvoering? Hoe voldoe ik aan de wettelijke norm?

Hoe controleert de NVWA?

De NVWA controleert hokverrijking aan de hand van 9 criteria: veilig, eetbaar, kauwbaar, wroetbaar, afbreekbaar, vernieuwend, bereikbaar, beschikbaar en schoon. Als dit niet in orde is, treedt de NVWA handhavend op.