Eisen met levensmiddelen en/of diervoeders gecombineerd vervoer

Op het transport van de productgroepen food, feed, dierlijke bijproducten en afgeleide producten hiervan zijn verschillende wettelijke eisen van toepassing. Vooral voor bedrijven die 2 of meer van deze productgroepen vervoeren kan dit tot verwarring leiden.

In het overzicht Wettelijke eisen food, feed en dierlijke bijproducten staat per productgroep aangegeven en toegelicht wat wettelijk is voorgeschreven en hoe vervoerders daaraan kunnen voldoen.