Verplichte administratie: waaraan deze moet voldoen

Bedrijven die dierlijke bijproducten verzenden, vervoeren of ontvangen moeten een administratie bijhouden. Deze administratie moet u 2 jaar bewaren. De gegevens die u moet administreren, staan in hoofdstuk IV van bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 142/2011.

Waaraan moet de administratie voldoen?


verzender

 • omschrijving van het materiaal en als dat van toepassing is, het oormerknummer. Bij categorie 3- materiaal en hiervan afgeleide producten bestemd voor diervoeding, de diersoort;
 • de hoeveelheid van het materiaal (gewicht, volume of aantal);
 • datum van ophalen op het bedrijf;
 • naam en adres van de vervoerder;
 • naam en adres van de ontvanger en als dat van toepassing is het erkenningsnummer.

vervoerder

 • omschrijving van het materiaal en als dat van toepassing is het oormerknummer. Bij categorie 3-materiaal en hiervan afgeleide producten bestemd voor diervoeding, de diersoort;
 • de hoeveelheid van het materiaal (gewicht, volume of aantal);
 • datum van ophalen op het bedrijf;
 • plaats van herkomst van het materiaal;
 • naam en adres van de ontvanger en als dat van toepassing is het erkenningsnummer.

ontvanger

 • omschrijving van het materiaal en als dat van toepassing is, het oormerknummer. Bij categorie 3-materiaal en hiervan afgeleide producten bestemd voor diervoeding, de diersoort;
 • de hoeveelheid van het materiaal (gewicht, volume of aantal);
 • datum van ontvangst op het bedrijf;
 • plaats van herkomst van het materiaal;
 • naam en adres van de vervoerder.