K-LV-VSC-00, Werkvoorschrift Voorscreening

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarop de Afdeling CoA van de NVWA de voorbereidende werkzaamheden uitvoert in het kader van de diergezondheid en het welzijn van dieren voor transporten die verband houden met een economische bedrijvigheid bij grensoverschrijdend verkeer. Dit is werkvoorschrift is zowel van toepassing voor verplaatsingen binnen de EU als bij export naar derde landen.