Korter dan 8 uren

Voor transport van gewervelde dieren verricht in verband met een economische activiteit en korter durend dan acht uur geldt dat de vervoerder over een vergunning type I (conform artikel 10 van de Transportverordening) dient te beschikken. Het gebruikte vervoermiddel moet weliswaar geschikt zijn voor de vervoerde diersoort en diertype en voldoen aan de algemene eisen, maar hoeft niet gekeurd te worden voor het gebruik. Er is dus ook geen certificaat van goedkeuring nodig. Wel dienen alle chauffeurs en verzorgers die runderen, schapen, geiten varkens of pluimvee vervoeren, te beschikken over een getuigschrift. Er zijn verschillende typen beschikbaar, afhankelijk van de diersoort die wordt vervoerd. Meer informatie vindt u op de website van cbr:  vakbekwaamheid-pluimvee en vakbekwaamheid hoefdieren